Stockholms Dyslexicentrum  Strindbergsgatan 35. Vi behåller vårt telefonnummer, vår E-postadress och vår hemsida.  

 

Under skolåren är det vid sidan av diagnos och i hemmet. Vi kan i samband med utredning också erbjuda skolans personal detaljerad handledning.     

SDC erbjuder också lever och studenter som har ADD-/ADHD-problematik stä ­ed koncentration, organisation och tidsuppfattning, som ett viktigt komplement till eventuell medicinering!

Några signaler på lässvårigheter som bör följas upp:

SDC får du träna upp en bättre lässtrategi, för att bättre kunna möta kraven i dagens samhälle. Med rätt verktyg kan du på egen hand leta upp elektriker i Vasastan, hitta var du kan beställa hem varor och mycket mer.

Gå in under fliken PRODUKTER och läs om vårt unika läsverktyg Precodia, som gör det möjligt att läsa precis den text som DU vill.

Vår träning baseras på den noggranna utredningen, och är utformad efter dina starka och svaga sidor. Målet med vår träning är att du ska KÄNNA och MÄRKA RESULTAT!

Föräldrar, skolpersonal, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Försäkringskassan vänder sig till oss för hjälp med utredning, träning, föreläsning, fortbildning, handledning och studieteknik. 

Det finns även andra bolag som hjälper ungdomar med deras studier, till exempel SmartStudies. Vi vet dock inte hur mycket erfarenheter de har med personer som har dyslexi. Det kan dock vara en bra idé att prova.

Läs under fliken VERKSAMHET där några unga personer uttalar sig om sina erfarenheter från SDC!

kontorsstädning stockholm - kontorsstädningstockholm.info.

Allt inom elinstallationer - Elektriker i Stockholm