Nytt på SDC

Anmäl dig till vårens kurs i studieteknik, där vi "boostrar" dig inför prov och i vår träning utgår från dina hemuppgifter.
På detta sätt lär du dig studietekniken samtidigt som du befäster dina kunskaper.

Vi hjälper Dig att på ett roligare sätt lära dig och minnas dina kunskaper. Vi lär dig även att fånga det viktiga i texterna

Här blir det roligt att göra läxorna!!

 

Läs några nöjda svar på frågan: 
"Vad har din träning här på SDC gett dig?"

Francisco 12 år :                                                                                                          Jag har fått hjälp att på SDC lära mig läsa och skriva på ett nytt sätt. Vi har tränat grunderna i alla ämnen som jag behöver och nu kan jag ställa frågor på innehåll och svåra ord samt strukturera mina uppgifter.

Emmeli 15 år :                                                                                                             I skolan fick jag inte det stöd jag behövde. Specialpedagogen kunde inte hjälpa mig mer än några enstaka lektioner under terminen. Jag blev bara mer och mer efter i mina ämnen och det var svårt att ta igen allt eftersom jag har dyslexi. Samtal och träning på SDC gav nya tankar och kraft till skolbyte.

Hannah 16 år :                                                                                                             - Att jag kunde komma till SDC och känna ett lugn och bemötande för mina behov.  -  Att få ordning på alla mina ämnen genom att jag via studietekniken fick struktur, vilket i sin tur lett till  att jag höjt mina betyg från G till VG och MVG.  -  Att jag nu kan se positivt på  mina kommande studieår  eftersom jag känner att jag kommer att lyckas i mina studier !           -  För att jag fått tillbaks mitt självförtroende!

Lea 19 år :                                                                                                                    Jag hade hoppat av mina studier, men fick på SDC hjälp att läsa upp samt tentera bort min engelska  - med bra betyg! Jag fick också utveckla min svenska. Jag fick stöd och bättre självkänsla och vågar idag tro på mig själv i mötet med andra människor. Nu har jag börjat på en folkhögskola och ser i framtiden fram emot att förverkliga drömmen om att bli arkitekt.

 

Ring för ytterligare information till:       

STOCKHOLMS DYSLEXICENTRUM   (SDC)    www.s-d-c.se

tfn: 08 - 669 07 10   

Strindbergsgatan 35, 115 30  Stockholm