Information om SDC

Stockholms Dyslexicentrum (SDC) ligger på:
Strindbergsgatan 35     115 30  Stockholm

SDC anlitas av Grundskolor, Gymnasium, Universitet och Högskolor, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och privatpersoner inom och utanför Stockholm.  

Efter en utredning erbjuder vi alltid en uppföljning gällande träning eller handledning till den det berör och till undervisande pedagoger. 

Vår målsättning är att ge optimala lösningar med goda effekter gällande såväl läsfunktion som självbild.