Vad är dyslexi

Dyslexi eller ordblindhet som det förr kallades, innebär ärvda svårigheter att lära sig läsa, stava och förstå det skrivna ordet.

Man ärver benägenheten att utveckla dyslexi, men det utvecklas individuellt med påverkan av omgivning och grad av språklig miljö. Den dyslektiska profil som man ärvt, behöver med andra ord inte vara identisk med de svårigheter, som föräldern/föräldrarna eventuellt har.

Dyslexi uttrycker sig i en långsammare språklig bearbetningsförmåga vilket primärt belastar bearbetningen av bokstavsljud. Cirka 5 % av befolkningen har dyslexi av olika grad, vilket gör detta till ett av världens vanligaste funktionshinder.

Dyslexi påverkar på intet vis den allmänna begåvningen/intelligensen. 

Samband finns även med koncentration, motorik och balans där man kan ha mer eller mindre drag av andra närliggande funktionshinder som exempelvis: 

A D D: Attention Deficit Disorder / Koncentrations / uppmärksamhetsstörning

A D H D: Attention Deficit Hyperactivity Disorder / Koncentrations och     uppmärksamhetsstörning med hyper- eller hypoaktivitet.
Inom detta funktionshinder är det ungefär 25 %  som har dyslexi.